Skip to content

SLL pris för arbete mot främlingsfientlig och rasism

Jag känner mig oerhört hedrad för priset som jag tilldelades av Region Stockholm för mitt arbete med min podcast Integration i Praktiken som även inkluderar berättarserien Människors Historia.

Juryns motivering:

Juryns motivering till den andra pristagaren

Så här motiverar juryn priset till Sahar Almashta för poden Integration i Praktiken:

”De senaste åren har rasismen och främlingsfientligheten ökat i Sverige. Det vi inte känner till kan upplevas som konstigt eller farligt. Sahar Almashta har genom sin pod Integration i Praktiken med stor talang intervjuat människor från skilda kulturer som kommit till Sverige av olika skäl. Varje människas historia är unik. Genom att lyfta olika berättelser om människor som invandrat till Sverige med olika religioner, etnicitet, bakgrund och nationalitet har Sahar Almashta bidragit till att öka förståelsen för och kunskapen om olika kulturer. För att uppmärksamma detta viktiga arbete vill juryn tilldela Sahar Almashta Region Stockholms pris mot främlingsfientlighet och rasism”.

 

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2019/09/pris-for-arbete-mot-framlingsfientlighet-och-rasism/sll-pris-2                           sll-pris-3

 

sll-pris

Lämna en kommentar

Scroll To Top