Skip to content

Föreläsningar

SA Knowledge Exchange erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops om integration, kommunikation och samverkan - i sammanhang där olika kulturer och religioner möts.

Vi arbetar med konkreta och pedagogiska verktyg och arbetsmetoder i syfte att skapa fungerande arbetsformer.

Förstå dem som inte liknar dig själv

2021-12-08

SFF Svenska Försäkringsföreningen hade event för hela landet den 19 november 2021. Föreläsningen ”Förstå dem som inte liknar dig” direktsändes från Stockholm. Hur kan vi tänka för att nå målgrupp som saknar grundskydd? Kan vi agera annorlunda? Kunskap är makt, säger man i hela världen. Tack SFF för ert engagemang

Läs mer

Föreläsning för Gjuteritekniska föreningen

2021-09-26

Jag hade äran att föreläsa för Gjuteritekniska föreningens årskongress i Karlstad. De var 70 nyfikna deltagare från flera länder och som ville lära sig om andra kulturer och om min livsresa, men även om hur man skapar fungerande kulturmöten.    

Läs mer

Föreläsning för Sveriges Arkitekter

2021-04-19

Tack Sveriges Arkitekter för ert uppdrag och arbete för bättre inkludering och likabehandling.

Läs mer

En heldagsutbildning för Länsförsäkringar Blekinge

2018-06-04

Vi hade förmånen att träffa ett fantastiskt gäng under en hel heldagsutbildning i Integration i praktiken för Länsförsäkringar i Blekinge. Vi höll föreläsning och sedan workshop utifrån deltagarnas grupper och behov. Länsförsäkringar visar ännu en gång att det är ett företag som bryr sig om sina medarbetare och kunder.

Läs mer

Fördjupningsutbildningar för Samordningsförbundet RAR i Eskilstuna, Sörmland

2018-05-28

Två dagars utbildning i Eskilstuna, Sörmland för Samordningsförbundet RAR inom ramen för integrationslyftet. Dag ett höll vi fördjupningsutbildning i Integration i Praktiken. Dag två höll vi en föreläsning om mänskliga rättigheter, MeToo och diskrimineringslagen samt workshops som bygger på deltagarnas behov och frågor från sina arbetsplatser . Deltagarna var från landstinget, Länsstyrelsen, Försäkringskassan , skolor och…

Läs mer

Två dagars utbildning i Integration i praktiken för Länsförsäkringar i Uppsala

2018-05-21

Skadechefen Susanne Fagerberg i Länsförsäkringar, Uppsala tackar SA Knowledge Exchange för två utbildningsdagar med föreläsningar och workshops i form av dialoggrupper som vi höll i Uppsala:   ”Länsförsäkringar Uppsala strävar efter att erbjuda marknadens mest uppskattade kundmöte. På vår skadeavdelning hjälper vi våra kunder med ungefär 40 000 skadehändelser per år. För bästa kundmöte fordras såväl empati…

Läs mer

Två dagars fördjupningsutbildning för Samrordningsförbundet RAR i Sörmland, Nyköping

2018-05-20

Två dagars utbildning i Nyköping, Sörmland för Samordningsförbundet RAR inom ramen för integrationslyftet. Dag ett höll vi fördjupningsutbildning i Integration i Praktiken. Dag två höll vi en föreläsning om mänskliga rättigheter, MeToo och diskrimineringslagen samt workshops som bygger på deltagarnas behov och frågor från sina arbetsplatser . Deltagarna var från landstinget, Länsstyrelsen, Försäkringskassan , skolor…

Läs mer

Integration i praktiken för Länsförsäkringar i Vänersborg

2018-02-19

Länsförsäkringar är ett företag som visar gång på gång bra ledarskap, stort engagemang och vilja att lära sig nya kunskaper för att bli ännu bättre på att förstå sina kunder och bemöta dem på ett bra sätt. På återseende vid dialoggrupper och workshops:-)

Läs mer

Integration i praktiken för Ung Företagsamhet i Gävleborg

2017-10-31

Jag har haft en föreläsning för Ung Företagsamhet. De gjorde denna satsning för att de tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet och entreprenörskap.  

Läs mer

Integration i praktiken för rekryterarna på Praktikertjänst AB

2017-09-26

En halv dags utbildning tillsammans med Tomas Sandström i Integration i Praktiken  för tandvårdens rekryterarna på Praktikertjänst AB. Det var en fantastisk och aktiv grupp som gärna ville underlätta sin vardag med hjälp av kunskaper om andra kulturer och lära sig nya verktyg. Målet är att förbättra rekryteringsprocessen och göra den mera flexibel, anpassningsbar och professionell. 

Läs mer
img_sahar_tolkar
img_sahar_forelaser_2-960x539
Scroll To Top