Skip to content

Föreläsningar

SA Knowledge Exchange erbjuder föreläsningar, seminarier och workshops om integration, kommunikation och samverkan - i sammanhang där olika kulturer och religioner möts.

Vi arbetar med konkreta och pedagogiska verktyg och arbetsmetoder i syfte att skapa fungerande arbetsformer.

Föreläsning för Sveriges Arkitekter

2021-04-19

Tack Sveriges Arkitekter för ert uppdrag och arbete för bättre inkludering och likabehandling.

Läs mer

En heldagsutbildning för Länsförsäkringar Blekinge

2018-06-04

Vi hade förmånen att träffa ett fantastiskt gäng under en hel heldagsutbildning i Integration i praktiken för Länsförsäkringar i Blekinge. Vi höll föreläsning och sedan workshop utifrån deltagarnas grupper och behov. Länsförsäkringar visar ännu en gång att det är ett företag som bryr sig om sina medarbetare och kunder.

Läs mer

Fördjupningsutbildningar för Samordningsförbundet RAR i Eskilstuna, Sörmland

2018-05-28

Två dagars utbildning i Eskilstuna, Sörmland för Samordningsförbundet RAR inom ramen för integrationslyftet. Dag ett höll vi fördjupningsutbildning i Integration i Praktiken. Dag två höll vi en föreläsning om mänskliga rättigheter, MeToo och diskrimineringslagen samt workshops som bygger på deltagarnas behov och frågor från sina arbetsplatser . Deltagarna var från landstinget, Länsstyrelsen, Försäkringskassan , skolor och…

Läs mer

Två dagars utbildning i Integration i praktiken för Länsförsäkringar i Uppsala

2018-05-21

Skadechefen Susanne Fagerberg i Länsförsäkringar, Uppsala tackar SA Knowledge Exchange för två utbildningsdagar med föreläsningar och workshops i form av dialoggrupper som vi höll i Uppsala:   ”Länsförsäkringar Uppsala strävar efter att erbjuda marknadens mest uppskattade kundmöte. På vår skadeavdelning hjälper vi våra kunder med ungefär 40 000 skadehändelser per år. För bästa kundmöte fordras såväl empati…

Läs mer

Två dagars fördjupningsutbildning för Samrordningsförbundet RAR i Sörmland, Nyköping

2018-05-20

Två dagars utbildning i Nyköping, Sörmland för Samordningsförbundet RAR inom ramen för integrationslyftet. Dag ett höll vi fördjupningsutbildning i Integration i Praktiken. Dag två höll vi en föreläsning om mänskliga rättigheter, MeToo och diskrimineringslagen samt workshops som bygger på deltagarnas behov och frågor från sina arbetsplatser . Deltagarna var från landstinget, Länsstyrelsen, Försäkringskassan , skolor…

Läs mer

Integration i praktiken för Länsförsäkringar i Vänersborg

2018-02-19

Länsförsäkringar är ett företag som visar gång på gång bra ledarskap, stort engagemang och vilja att lära sig nya kunskaper för att bli ännu bättre på att förstå sina kunder och bemöta dem på ett bra sätt. På återseende vid dialoggrupper och workshops:-)

Läs mer

Integration i praktiken för Ung Företagsamhet i Gävleborg

2017-10-31

Jag har haft en föreläsning för Ung Företagsamhet. De gjorde denna satsning för att de tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet och entreprenörskap.  

Läs mer

Integration i praktiken för rekryterarna på Praktikertjänst AB

2017-09-26

En halv dags utbildning tillsammans med Tomas Sandström i Integration i Praktiken  för tandvårdens rekryterarna på Praktikertjänst AB. Det var en fantastisk och aktiv grupp som gärna ville underlätta sin vardag med hjälp av kunskaper om andra kulturer och lära sig nya verktyg. Målet är att förbättra rekryteringsprocessen och göra den mera flexibel, anpassningsbar och professionell. 

Läs mer

Integration i praktiken i Tomelilla

2017-09-22

En halvdagsutbildning för Tomelilla kommun med  65 deltagare. Publiken var en blandning av studie-yrkesvägledare, personal på HVB hem, folkhälsostrateg, integrationssamordnare, lokalpolitiker, chefer kultur & fritid, barn & utbildning (rektorer och lärare), skolsköterskor, stöd & omsorg. På kvällen hade vi en kort och öppen  föreläsning för allmänheten i Tomelilla kulturhus och bibliotek. En fantastisk och engagerad…

Läs mer

Ny föreläsning i Integration i praktiken för Länsförsäkringar

2017-06-21

Ännu en dag med Länsförsäkringar för att hjälpa dem att få en ökad förståelse och insikt i andra kulturer för att kunna bemöta alla kunder på bästa sätt! Det bästa var när chefen och några medarbetare berättade om alla positiva förändringar de redan har upplevt och mätt i siffror på så kort tid efter vår första…

Läs mer
img_sahar_tolkar
img_sahar_forelaser_2-960x539
Scroll To Top