Skip to content

Två dagars utbildning i Integration i praktiken för Länsförsäkringar i Uppsala

Skadechefen Susanne Fagerberg i Länsförsäkringar, Uppsala tackar SA Knowledge Exchange för två utbildningsdagar med föreläsningar och workshops i form av dialoggrupper som vi höll i Uppsala:
 
”Länsförsäkringar Uppsala strävar efter att erbjuda marknadens mest uppskattade kundmöte. På vår skadeavdelning hjälper vi våra kunder med ungefär 40 000 skadehändelser per år. För bästa kundmöte fordras såväl empati som en rak och tydlig kommunikation. Många av våra kunder kommer från andra kulturer utan erfarenhet av hur försäkring fungerar i Sverige och än mindre vad som sker när det inträffat en skada. För ett uppskattat kundmöte krävs förståelse. Sahar Almashta har på ett fängslande och med stor kunskap gett oss såväl en bättre förståelse som konkreta redskap att ta med i vardagsarbetet. Dels med sin föreläsningen ”Integration i praktiken” dels med gruppdialoger med vår personal. Varmt tack Sahar!”

lf-kollage

Scroll To Top