Skip to content

Rådgivning

Rådgivning

Kulturcoachning och rådgivning för chefer, HR-personal och andra medarbetare

SA Knowledge Exchange arbetar med professionell rådgivning för chefer, HR-personal och andra medarbetare vid  kommunikationsproblem och konkreta fall av konflikter. Vi har även erfarenhet av rådgivning vid rekryteringsprocesser och kulturcoachning.

SA Knowledge Exchange bistår företag och myndigheter med utveckling av företagsvisioner, strategier och planer för genomförande av långsiktiga satsningar på integration och fungerande interkulturell kommunikation.

radgivning-beskuren

Scroll To Top