Skip to content

Blogg Integration i praktiken, del 7

Konsten att vara steget före sig själv

”Vi ligger faktiskt steget före oss själva”

En av våra verkliga käpphästar i projektet Integration i praktiken är påståendet eller snarare sanningen att det blir som vi tänker. Vi har som tur är blivit motsagda av flera, ifrågasatta som newage-inspirerade eller sådana som är för starkt påverkade av filosofen Kirkegaard eller stundtals som sådana som negligerar samhällsproblemen. Men vi är säkra på vår sak.

De reaktioner vi mött på våra föreläsningar har stärkt oss i vår uppfattning om att vi är på rätt spår. I vår arbetsgemenskap syns nämligen ganska klart att flera av de mänskliga reaktionsmönstren som skapar distans mellan människor är den klassiska blandningen av rädsla och nyfikenhet. Vi i Praktikertjänst har förmånen mitt i allt att arbeta i en miljö där yrkena i sig mer förenar än skiljer oss åt. Att vi kommer från olika länder och har olika modersmål och kulturell bakgrund får inte det genomslag negativt som det kan få om vår gemenskap i stället utgjordes av ett bostadsområde. Orsaken är väl sannolikt att våra arbetsuppgifter är likartade och att vi delar en arbetsgemenskap.

Vi ligger faktiskt steget före oss själva utan att vara medvetna om det! Att vi kan slå fast det beror på just att olikheterna har mindre betydelse än likheterna. Att vi ser det mänskliga och kollegiala i första hand och inte geografisk härkomst som det som gör oss till arbetskamrater är en stor styrka när vi ska tänka integrerat. 

Att ligga steget före sig själv när man lyssnar på den senaste tidens politiska debatt är i allra högsta grad angenämt och hedrande för den som väger sina synpunkter mot politikernas. Vi har haft samtal med riksdagspolitiker innan valet som mellan skål och vägg erkände att de var utan argument när frågan om ”mångfald” kom upp på agendan. Möjligen kan det tolkas som tecken på bristande kunskap men sannolikt mer på att frågan inte är så het som många vill påstå men också på att frågeställningen som sådan är nattstånden eftersom man blandat äpplen och päron ganska friskt. Invandring har debatterats i Sverige i över 100 år.

Att vara steget före sig själv enligt vårt synsätt är att möta verkligheten, inte där vi själva är utan där den befinner sig. Som många tycks anse just nu är migration och integration samma fråga. Vi säger: det är helt olika frågor. 

Integration handlar om att få ihop människor i ett fungerande samhälle och på en arbetsplats. Migration handlar att ta emot människor som kommer hit på rimliga villkor och förutsättningar. I nuläget vet vi att många av de kommer hit akut och med solklar flyktingstatus är kompetent sjukvårdspersonal. För oss är detta en integrationsfråga eftersom både vi och Sverige behöver de resurser som finns. Vi ligger därför steget före oss själva eftersom vi faktiskt vet om att det är just så. Nu kommer vi till kärnfrågan! Hur gör man praktiskt för att åstadkomma integration i praktiken för de som nyligen kommit hit med all den yrkeskompetens som vi efterfrågar och i en god arbetsmiljö med höga krav på patientsäkerhet? Vi gör som vi gjorde i början av projektet. Vi ska undersöka om de erfarenheter bolaget redan har kan vara till nytta framåt. Det är ju faktiskt så att Praktikertjänst är ett exempel på integration i praktiken. Vad vi nu har gjort är att vi har börjat prata om att det finns olika kulturella mönster som påverkas oss men också ge verktyg hur vi ska ske på dessa när det stundtals gnisslar. Alltså har vi varit steget före oss själva hela tiden utan att egentligen vetat om det!

Fortsättning följer….

//Sahar Almashta och Tomas Sandström

Scroll To Top