Skip to content

Blogg Integration i praktiken, del 2

”Frågan om integration har från att vara en icke-fråga seglat upp till att bli en varumärkesstrategisk framtidsfråga”

Sahar Almashta, egen företagare och integrationsrådgivare, och Tomas Sandström, Praktikertjänsts förhandlingschef och ansvarig för diskrimineringsfrågor, arbetar med Praktikertjänsts projekt Integration i praktiken. Projektet fokuserar på socialt ansvarstagande och ska underlätta integration och skapa en bättre kommunikation kollegor emellan, men också i mötet med patienter. En tredjedel av Praktikertjänsts anställda har utländsk bakgrund.

I en serie blogginlägg berättar Sahar och Tomas om hur Integration i praktiken växt fram och hur det kommit att bli ett viktigt verktyg inte bara på Praktikertjänst utan även hos andra företag och organisationer runt om i Sverige.

Effekterna av Integration i praktiken

Vi erkänner villigt att den första föreläsningen vi höll om integration var präglad av nervositet och en viss osäkerhet om hur vårt budskap skulle tas emot av de som lyssnade. Vi hade medvetet valt en publik som bestod av de ur personalen på Praktikertjänsts huvudkontor som ofta hamnade i situationer där gnissel uppstod. Vid den här tidpunkten var det tänkt att vi bara skulle hålla ett fåtal föreläsningar riktade till de på huvudkontoret som hade störst behov av kunskap om just integration.

När väl den första föreläsningen genomförts var vi överlyckliga. Vårt budskap hade nått fram och publiken pratade minst lika mycket som vi själva. Många hade egna berättelser och erfarenheter och det kändes som föreläsningen verkligen blev ett uppträdande där alla i rummet var deltagare. Några kommentarer från publiken speglar upplevelsen:

Många av oss har inga bekanta som har gjort den här resan och fick därför en aha-upplevelse. Det gav en ökad förståelse om hur det är att komma till Sverige från ett annat land och att etablera sig här, med allt vad det innebär. Det väckte flera existentiella frågor.” 

För mig är det självklart att man reder ut att man har samma värdegrund innan man anställer någon, och därför tycker jag att den här kursen borde vara obligatorisk. Har man gått den kan man inte komma och säga att man inte vet vad detta innebär.” 

Jag känner mig som en ny människa efter den här upplevelsen”. 

Kommentarerna visade att deltagarna fick en personlig upplevelse och kände sig inspirerade av budskapet och de kunskaper som förmedlades under vår föreläsning. Projektet blev en succé och rullade därför på och i skrivande stund har i stort sett samtliga anställda på Praktikertjänsts huvudkontor deltagit. 

Föreläsningarna har även nått utanför kontorets gränser, bland annat har flera av dotterbolagens verksamheter deltagit. Projektet har även varit på turné runt om i Sverige. En kommentar som återkommit så pass ofta att den måste återges är: ”Alla måste lyssna på det här”. 

En intressant och synnerligen aktuell frågeställning är vilken effekt föreläsningen har på publiken och deras beteende efter att föreläsningen bleknat bort? En tanke vi hade när vi arbetade med förberedelserna var som nämnts att vår berättelse, så gott det nu går, skulle påverka var och ens sätt att tänka. Verktyget går genom hjärtat – vi människor tar till oss historier vi tycker om. Effekten av projektet, om vi nu ska tala om en sådan, märks. På två plan är den särskilt påtaglig; Våra kunskaper på ren faktabasis har blivit bättre och vår attityd är annorlunda. Hur märker man då det i praktiken? Det är ganska subtilt, men det räcker med att promenera i korridoren och snappa upp vad man talar om – flera kollegor refererar fortfarande till en föreläsning som faktiskt ägde rum för flera år sedan som att det var igår de lyssnade på den. 

Vår attityd till det faktum att det finns en kulturell kontext att ta hänsyn till har märkbart förändrats i det vardagliga livet. Frågan om integration har från att vara en icke-fråga seglat upp till att bli en varumärkesstrategisk framtidsfråga. 

Hur har då människors arbetsvardag fått nytta av projektet? Många säger att just förståelsen för andra människors sätt att tänka gör vardagsarbetet mindre konfliktfyllt och mer hanterbart. Vi avslutar detta inlägg med ett citat från en värmländsk åhörare: ”Föreläsningen gav oss verkligen insikt och förståelse. Så sansat och klartänkt. Till nytta för oss som lyssnar.” 

Fortsättning följer…

//Sahar Almashta och Tomas Sandström

Scroll To Top