Skip to content

Vi berättade om Integration i praktiken på Almega kick-off

almega-oktober-2016

Almega är Sveriges ledande organisation för tjänsteföretag. Jag och Tomas Sandström deltog på deras kick-off i mitten av oktober 2016 och informerade om hur vi tillsammans kunde åstadkomma integration i praktiken på Praktikertjänst AB. Temat för Almegas kick-off för all personal var Tillbaka till framtiden och vi berättade om den resa vi gjort tillsammans sedan 2011 med just framtiden som fokus.

Scroll To Top