Skip to content

Integration i praktiken i Tomelilla

En halvdagsutbildning för Tomelilla kommun med  65 deltagare. Publiken var en blandning av studie-yrkesvägledare, personal på HVB hem, folkhälsostrateg, integrationssamordnare, lokalpolitiker, chefer kultur & fritid, barn & utbildning (rektorer och lärare), skolsköterskor, stöd & omsorg.

På kvällen hade vi en kort och öppen  föreläsning för allmänheten i Tomelilla kulturhus och bibliotek. En fantastisk och engagerad publik!

tomelilla

Scroll To Top