Skip to content

Ny föreläsning i Integration i praktiken för Länsförsäkringar

Ännu en dag med Länsförsäkringar för att hjälpa dem att få en ökad förståelse och insikt i andra kulturer för att kunna bemöta alla kunder på bästa sätt!

Det bästa var när chefen och några medarbetare berättade om alla positiva förändringar de redan har upplevt och mätt i siffror på så kort tid efter vår första utbildning i Integration i praktiken. Medarbetarna känner sig tryggare i sin roll, vilket skapar bättre bemötande och kommunikation med kunderna. Chefen visade diagram för kundundersökningen som tydligt visar nöjdare kunder efter vår första utbildning!

lansforsakringar-2

Scroll To Top