Skip to content

NYHETER

3cb5054e-5568-4b48-8d0c-81cd17e2fdf1NYHETER

Jag håller på att samla mina och andras minnen från första åren i Sverige. Hur minns vi Sverige?

Det är angeläget, viktigt och roligt att dokumentera hur folk minns Sverige under sina första år när man har flytt hit under olika tider och av varierande  anledningar.

Minnen och bilder från första åren i Sverige brukar sitta djupt i våra hjärnor för oss som plötsligt hamnat i ett nytt och främmande land.

Minnen kan vara roliga eller jobbiga incidenter, små vardagshändelser, reflektioner, krockar och möten med det nya landet och folket som har annorlunda seder och bruk än de inlärda.

Minnen är INGA långa berättelser av ens liv, utan korta och beskrivande av vardagliga sekvenser av våra möten med det nya landet, när man saknade språk- och kulturkunskap.

Vem som helst har möjlighet att kontakta mig och dela med sig av sina eller sina anhörigas minnen. Jag formulerar och skriver dem för enkelhetens skull.

Jag kommer att publicera ett eller två minnen per vecka!

Minne nr 1 kommer nästa vecka.

Rösta gärna för vilken rubrik jag ska ha för samlade minnen:

1- ”Vi minns Sverige”

2- ”Hur vi minns Sverige”

3- ”Vi minns vår första tid i Sverige”

Scroll To Top